جدیدترین پروژه ها

دریافت شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری در استانبول

دریافت پاسپورت ترکیه با خرید ملک

ESTATE 4 ISTANBUL املاک نیست!!!!!

ما هلدینگ سازنده در استانبول هستیم. تیم مجرب و متخصص ما از لحظه ورود شما تا دریافت شهروندی در کنارتان هستند

مقایسه پروژه ها