1401/12/27
264

محدودیتهای خرید خانه در ترکیه

افراد خارجی جهت خرید خانه در ترکیه با محدودیت هایی مواجه می باشند. این افراد برای خرید ملک باید شرایط زیر را در نظر داشته باشند.

 • افرادی که دارای تابعیت خارجی هستند، حداکثر می توانند 30 هکتار ملک را در ترکیه خریداری نمایند.
 • افرادی دارای تابعیت خارجی، حداکثر می توانند 10 درصد از مساحت کل ناحیه در یک شهر را خریداری کنند.
 • اتباع خارجی در مناطق نظامی که ممنوعه می باشند و مناطق امنیتی نمی توانند ملکی را خریداری یا اجاره کنند.
 • اگر زمینی خریداری گردد که مناسب دریافت شهروندی میباشد  ولی هیچ ملک غیرمنقولی در آن ساخته نشود، باید طرحی برای توسعه املاک و مستغلات خود در طی دو سال بعد از خرید زمین ارائه شود.
 • در ضمن، افراد خارجی فقط می توانند املاک و مستغلات موجود در شهرها را خریداری کنند. به طور کلی ملک باید در منطقه ای باشد، که شهرداری در آن ناحیه فعالیت دارد و در مناطق روستایی نمی توان ملک خریداری تهیه کرد و بر اساس آن اقامت گرفت. البته از  ژوین 2022   محدودیت هایی  نیز  در انتخاب مناطق  جهت  دریافت اقامت موقت  قابل تمدید  اعلام شده  است   که  باید در هنگام خرید  ملک ،  اسناد مربوط  به مناطق   نباشد.

 

 

بر طبق قوانین و مقررات ترکیه انتقال مالکیت یک خانه فقط در اداره های ثبت اراضی صورت می گیرد. در کشور ترکیه دو مدل سند مالکیت تعریف شده است. که یکی از سندها مربوط به سند مالکیت زمین خواهد بود. که رنگ آبی دارد . و سند دیگر سند ملک واحد مسکونی  و  قرمز رنگ می باشدکه  پس از دریافت گواهی سکونت اعطا می شود. دریافت گواهی سکونت بسیار پیچیده و زمان بر خواهد بود. بنابراین اگر قصد خرید خانه در ترکیه داشته باشید، که قبل از آن گواهی سکونت تهیه نکردید، منتظر چالشهای احتمالی باشید. گواهی های سکونت توسط شهرداری های محلی صادر می شوند.

اگر ملکی که خریداری کرده اید. یکی از شرایط زیر را داشته باشد، خرید ملک منحل می شود.

 1. اگر اموال شخص فروشنده به صورت خلاف قوانین جمع آوری شده باشند.
 2. اگر ملک با تعهد پروژه خریداری گردد و فرد خارجی در زمان مشخص به وزارت خانه مربوطه مراجعه نکند.
 3. اگر توسط سازمان و همچنین ادارات مربوط به خانه ها تشخیص داده شود که، املاک در جهت خلاف هدف خرید استفاد می شود.
 4. سرمایه گذاری قابل اعتماد جهت خرید ملک در ترکیه
 5. هم اکنون افراد خارجی زیادی از کشورهای مختلف در ترکیه ساکن هستند. بسیاری از آنها کل سال را در ترکیه می مانند و به صورت دائم زندگی خواهند کرد. برخی هم برای تعطیلات خود در ترکیه املاکی را خریداری کرده اند.
 6. تا سال 2012 بسیاری از خارجی ها به دلیل توافقات متقابل ما بین کشورها اجازه خرید خانه در ترکیه را ندارند. اما این قانون در سال 2012 لغو شده است. اکنون بسیاری از افراد خارجی می توانند در املاک ترکیه سرمایه گذاری نمایند.
مقایسه پروژه ها