1401/12/27
167

قوانین جدید شهروندی ترکیه در سال 2023

قوانین جدید شهروندی ترکیه

1- هرملک برای یک خانواده

برای دریافت شهروندی کشور ترکیه، با خرید ملک به ارزش 400 هزار دلار، قوانین جدیدی از سال(2023) اعلام شده است. مهم ترین واصلی ترین تغیر قانون شهروندی، مربوط به خانواده هایی است که از روی یک ملک امکان دریافت شهروندی داشتند. درگذشته، هرسند با توجه به مبلغ اصلی، حتی چند برابراز بودجه شهروندی امکان انتقال به دو خانواده ویا بیشتر میسربود. مثلا با مبلغ 800هزاردلاردوخانواده وبا 1.200.000 دلار سه خانواده، شهروندی کشور ترکیه را دریافت می کردند. ولی اکنون هر سند با هرمبلغی فقط یک خانواده امکان دریافت شهروندی خواهد داشت.

2- هرملک یک شهروندی ملک قابل دریافت تابعیت و شهروندی ترکیه بعد از سه سال یا به اصطلاح پایان شرح قانونی امکان خرید وفروش به غیروترک را داشت ومی توانستند مجدد درخواست شهروندی را روی همان ملک داشته باشند ولی طبق قانون جدید هرملک، فقط یک بار امکان دریافت شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه را دارد.

3- تجمیع ملک درگذشته خریداران ملک برای دریافت شهروندی می توانستند چندین ملک و قرارداد فروش داشته باشند وبا تجمیع همه ی قرارداد ها درخواست شهروندی بدهند. ولی طبق قانون جدید تجمیع ملک در صورت قرداد فروش بر روی ملکی که اماده سکونت نیست، فقط با یک، قرارداد و در یک شرکت میسر می باشد و یا اینکه منتظر بماند اسناد ملک ها صادر شود و تجمیع سند داشته باشد وسپس، درخواست شهروندی بدهد.

4- قرارداد فروش با شرکت اصالتا ترک سازندگان و یا فروشندگان ملک شهروندی باید اصالتا ترک باشند وحتی اگر یکی از سهام داران شرکت، خارجی باشد ملک خریداری شده ازان دفتر و یا شرکت قابلیت دریافت شهروندی نخواهد داشت.

**این قوانین جدید ، ازشروع سال جدید میلادی ۲۰۲۳ لازم الاجرا بود ، ولی طبق تغییرات اعلامی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک ترکیه ، اجرا این قوانین جدید تا پایان ماه ژانویه به تعویق افتاده است و از اول ماه فوریه اجرا خواهد شد و بدیهی است در صورتیکه خرید ملک در ماه ژانویه 2023 یا قبل از آن انجام شده باشد شامل این محدودیت نخواهد بود**

مقایسه پروژه ها