1402/01/26
9

رجب طیب اردوغان اولین خودروی ملی ترکیه را آزمایش کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اولین خودروی ملی ترکیه را آزمایش کرد.

رئیس جمهور اردوغان با نمونه اولیه اولین خودروی ملی ترکیه به نام "توگ"  رانندگی کرد.

 مدل SUV توگ در سه ماهه اول سال 2023 در ترکیه به بازار عرضه خواهد شد. در نظر است تا سال 2030 ، 1 میلیون دستگاه خودرو با 5 مدل مختلف تولید شود.

مقایسه پروژه ها