1402/01/27
11

تغییر شرایط اخذ شهروندی از طریق خرید ملک در ترکیه

شرط اخذ شهروندی از طریق خرید ملک در ترکیه به ۴۰۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه شرط خرید اموال غیرمنقول نظیر ملک مسکونی برای اخذ شهروندی این کشور را از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار افزایش داد.

بر اساس این طرح که در دولت ترکیه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، بند «ب» پاراگراف ماده 20 شرایط اخذ شهروندی استثنایی نیز به همین موجب تغییر پیدا کرده و پس از انتشار در روزنامه رسمی ترکیه اجرایی خواهد شد.

در همین چارچوب، متقاضیان با خرید سند غیرمنقول به ارزش 400 هزار دلار و بیشتر به شرط درج عدم فروش و انتقال به مدت 3 سال و همچنین با خرید ملک، با استعلام وزارت شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه و حکم ریاست جمهوری، شهروندی ترکیه را اخذ خواهند کرد.

شهروندان ایرانی از جمله متقاضیان خرید ملک در ترکیه هستند.

ماه گذشته میلادی نیز شرایط تمدید اقامت توریستی در ترکیه سختتر شد.

محدودیت اخذ و تمدید اقامت‌ توریستی در ترکیه

 

 

منبع : خبربان

 

تغییر شرایط اخذ شهروندی از طریق خرید ملک در ترکیه

مقایسه پروژه ها